Przykładowa strona

1. Strona www.prasowanie.com.pl daje możliwość  zamawiania za przez internet i telefon  usług prasowania z dostawą do domu.

2. Zamówienie składane przez stronę www.prasowanie.com.pl oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

3. Zamówienie należy zrealizować  za pomocą zakładki „złóż zamówienie" lub dzwoniąc na numer telefonu podany na stronie www.prasiwanie.com.pl

4. Warunkiem zamówienia usługi prasowania  jest  podanie lub wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym i istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu.

5. Nie będą realizowane zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe :nieistniejący email, brak telefonu lub adresu .

6. Prasowalnie przyjmuje tylko czyste i wyprane rzeczy.

7. Wszelkie uszkodzenia garderoby , w tym plamy należy składać przy składaniu zamówienia .Informacje te nie będą uwzględniane przy późniejszych reklamacjach

8. Cennik usług znajduje się w zakładce „ceny" i podany jest w polskich złotych.

9. Zakład prasowalniczy wystawia faktury vat na zamówioną usługę. Aby otrzymać fakturę należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia drogą email lub telefonicznie .

10. Płatność za usługi odbywa się po zrealizowaniu zamówienia tj. przy odbiorze. Akceptowana jest wyłącznie płatność gotówką.

11. Prasowalnia nie ponosi odpowiedzialności za odzież oraz pozostałe rzeczy bez oznakowania producenta.

12. Przy zniszczeniu lub zaginięciu garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę wycenioną przez Zakład Ubezpieczeniowy z którym prasowalnia ma podpisaną umowę,do kwoty 500 zł.
Odzież,oddana do prasowania powyżej wartości 500 zł przyjmowana jest tylko po wcześniejszym poinformowaniu przez klienta pracownika przyjmującego odzież.         

13. Usługę i jej wykonanie sprawdzić należy w chwili odbioru przedmiotu zlecenia. Nie będą uwzględniane późniejsze reklamacje.

14.  Prasowalnia może odmówić  wykonania zlecenia.

15.  Prasowalnia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w odzieży oddanej do prasowania.

16.  Prasowalnie zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności losowych , uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia – o zaistniałej  sytuacji niezwłocznie powiadomi Klienta.

17.  Prasowalnia jest  ubezpieczona i bierze na siebie odpowiedzialność  za powierzone jej rzeczy w granicach określonych art. 471-472 kodeksu cywilnego , z wyjątkiem okoliczności opisanych w pkt. 7,11 i 13 www.prasowanie.com.pl